Hur blev cykeln ett populärt fordon att ta sig fram på? Fortsätt gärna läsa för att lära dig mer om cykeln och dess historia.

Cykelns tidiga historia

Cykelns tidiga historia tar fart redan på 1500-talet då den allra första ritningen av en cykel kom. Ingen mindre än renässans uppfinnaren Leonardo Da Vinci är upphovsmannen till den allra första skissen av en cykel. Ritningen visar en ram med två lika stora hjul och ett kedjehjul som med hjälp av en kedja skulle driva bakhjulet. Cykeln hade också ett styre och en sadel. Men man är inte helt säker på att det var Leonardo Da Vinci som är upphovsmannen till denna ritning eftersom den är olik allt annat han gjort. Man misstänker till och med att ett barn kan vara upphovsmannen bakom den allra första cykeln. På 1600-talet spann man vidare på idén med ett fordon på hjul. Men de cyklarna kunde ha upp till 5 hjul. I Paris på 1790-talet kom velocipeden som bestod av trähjul som satt samman med ett stycke av trä och fart fick man ge genom att sparka sig fram.

Cykelns utveckling

På 1800-talet fortsatte man att utveckla cykeln som ett fordon bestående av två hjul och en ram som man gränslade över och sparkade sig fram. Dessa cyklar likar alltså springcyklarna som används av 2-åringar idag. Eftersom det inte var optimalt med den typen av cyklar så fortsatte man att utveckla cykeln. År 1865 kom den sortens cykel där framhjulet är större än bakhjulet. Denna typ av cykel kallas för höghjuling. I England blev den typen av cykel populär och man började att optimera hjulen och det var nu hjulen fick ekrar. Ungefär 20 år senare, alltså 1885 presenterade John Kemp Starley en prototyp på den sorts cykel vi använder idag där hjulen är lika stora och det bakre hjulet drivs av en kedjedrift. Den sortens cykel kallades för säkerhetscykel eftersom höghjulingen kunde vara framtung och orsakade en hel den olyckor. Ungefär 3 år senare började cykelns hjul att vara fyllda av luft och cykeln blev nu ännu mer bekväm. Man fortsatte att utveckla cykeln för att göra den mer bekväm och funktionell. I slutet på 1800-talet hade cykeln utvecklats till vad den är idag. Många stora cykeltillverkare och företag du känner till etablerades i slutet på 1800-talet, till exempel Crescent och Monark.